Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viawisniowysad wisniowysad
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

Reposted fromoopsiak oopsiak viairmelin irmelin
3194 db4e 500
Reposted fromfoina foina viairmelin irmelin
6378 b052 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasesja sesja
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie 
to minie
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx vianieznosnielekko nieznosnielekko
9807 1323

sixpenceee:

counterhunter:

‘arent we supposed to have antlers or something’

‘fuck if i know’

‘who cares we’re mad cute’

Reposted fromasexualstiles asexualstiles viaaaaddicted aaaddicted

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
0915 0e50
Reposted frombloodhail bloodhail viasesja sesja
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viasesja sesja
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna. 
— Jan Twardowski
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
9854 77b4
Reposted fromosaki osaki viaohwowlovely ohwowlovely
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaohwowlovely ohwowlovely
6734 d2f8
Reposted fromsunlight sunlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl